Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Na jakiej podstawie prawnej strażnicy miejscy nakładają mandaty?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 208 poz. 2026). Zakres wykroczeń, za które strażnicy mogą nałożyć mandat został zmieniony przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 259 poz. 1554).