Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kto zajmuje się martwymi zwierzętami?

Zgłoszenia o rannych i martwych zwierzętach jak np: psy, dziki, ptaki należy kierować do Gdańskiego Centrum Kontaktu. GCK przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod numerem telefonu 58 5244500, poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: kontakt@gdansk.gda.pl, lub za pośrednictwem Gdańskiej Mapy Porządku.  Straż Miejska nie posiada specjalistycznego sprzętu do przewozu zwierząt.