Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kto obsługuje uszkodzone parkometry?

Straż Miejska w Gdańsku nie zajmuje się obsługą parkometrów ani egzekwowaniem opłat w strefie płatnego parkowania. Naprawą urządzeń parkometrowych zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku tel. 58 341 20 41.