Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Kto ma obowiązek utrzymania porządku wokół domku dla bezdomnych kotów?

W myśl przepisów porządkowych obowiązujących w Gdańsku przed postawieniem domku dla bezdomnych kotów wymagane jest uzyskanie zgody mieszkańców, a następnie właściciela terenu.

Jeżeli wokół domku panuje nieporządek, to strażnik miejski nakazuje usunięcie nieprawidłowości osobie, która opiekuje się kotami i domkiem. W przypadku niewykonalności nakazu, taki fakt strażnik zgłasza do właściciela terenu, aby ten: sam posprzątał teren lub nakazał posprzątanie wokół domku osobie, która go wystawiła i zobowiązała się do utrzymywania wokół niego odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego, lub po wcześniejszym poinformowaniu osoby wystawiającej domek, sam właściciel usunął domek i doprowadził teren do stanu pierwotnego.