Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Liście lecą z drzew...

Autor: Robert Kacprzak
To właśnie między innymi dzięki nim jesień jest taka kolorowa. Liście mienią się na drzewach w przeróżnych kolorach, nadając im swoistego uroku. Niestety kiedy już spadną na chodniki i zieleńce stają się kłopotliwe, a niekiedy niebezpieczne. Właśnie dlatego trzeba wiedzieć, jak właściwie się ich pozbyć.
Liscie leca z drzew (2)

Liście trzeba sprzątać z tych części nieruchomości, które udostępnione są do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż posesji. Taki obowiązek nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (z późn. zm.).


Co zrobić z zebranymi liśćmi?

Odpady zielone muszą trafiać do pojemników na odpady mokre. Jeśli jest ich więcej, można je gromadzić w workach, które należy zostawić obok pojemników na odpady mokre.


Kiedy liście zostaną zabrane?

Odbieranie odpadów zielonych:

  • zapotrzebowanie na ich odbiór należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera;
  • odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera;
  • zapotrzebowania należy składać do firm wywozowych.

Harmonogram odbioru odpadów na czystemiasto.gdansk.pl


Konsekwencje i kary

Niesprzątanie liści z przylegających do nieruchomości chodników jest naruszeniem §5 w/w Regulaminu. Grozi za to mandat w wysokości 100 złotych. Obowiązek ten nie dotyczy miejsc, w których obowiązuje płatny postój.

Odpady zielone muszą być gromadzone w sposób selektywny (§18 Regulaminu). Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem od 20 do 500 złotych. Każdy, kto kompostuje odpady zielone na swój użytek musi pamiętać, że owo kompostowanie nie może powodować żadnych uciążliwości dla otoczenia.

Jeśli z powodu nieuprzątniętych liści na chodniku dojdzie do wypadku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości. Osoba poszkodowana może domagać się od niego z powództwa cywilnego odszkodowania albo zwrotu kosztów leczenia.