Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dlaczego siedząc spokojnie na ławce nie mogę wypić jednego piwa?

W związku z art. 43 ust. 1, art. 45 pkt 2 Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 39/1304/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2005 r., która wprowadza zakaz spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Gdańska, a w szczególności na ulicach, chodnikach, tunelach, skwerach, parkach, placach zabaw, plażach, podwórzach ogólnodostępnych. Powyższe wykroczenie egzekwowane jest przez Straż Miejską karą grzywny w wysokości 100 zł zgodnie z taryfikatorem.