Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy w Gdańsku na ulicy można rozdawać ulotki?

Jest to możliwe pod warunkiem przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Nie ma przepisów prawnych zabraniających rozdawania ulotek osobom odbierającym je z ręki rozdającego.