Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy umieszczanie ulotek za wycieraczką samochodu jest wykroczeniem?

Umieszczanie ulotek za wycieraczką przedniej szyby pojazdu samochodowego narusza art. 145 Kodeksu wykroczeń: "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany."

Samochód nie jest miejscem publicznym, jednak gdy jest on pozostawiony w miejscu publicznym, włożenie ulotki za jego wycieraczkę, może zostać potraktowane jako zaśmiecenie miejsca publicznego.

W każdym przypadku ujawniony musi zostać sprawca tego wykroczenia tj. osoba umieszczająca ulotki.