Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy strażnik ma prawo legitymowania?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności” (Dz. U. nr 220, poz. 1722): "Strażnik ma prawo legitymowania osoby, gdy ustalenie jej tożsamości jest niezbędne do wykonania zadań określonych w art. 10 i 11 ustawy, w celu:

  1. Identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ujętej na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
  2. Ustalenia świadków zdarzenia."

Nieudzielenie żądanych informacji podczas legitymowania lub umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania jest wykroczeniem (art. 65 § 1 i 2 k.w.) i grozi za to mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. [Dz. U. 2012, poz. 527]).