Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy Straż Miejska pracuje w nocy?

Strażnicy miejscy pełnią służbę patrolową codziennie w godz. 7.00-22.00. Ponadto strażnicy całodobowo pełnią dyżur przy numerze alarmowym Straży Miejskiej 986, na stanowiskach monitoringu wizyjnego oraz na dyżurce w siedzibie Straży Miejskiej, przekazując w nocy interwencje Policji. W okresie letnim przy dużym nasileniu turystycznym i przy związanych z tym imprezach strażnicy miejscy patrolują miasto także w godzinach nocnych.