Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy Straż Miejska może kontrolować urządzenia pomiarowe - wagi?

Funkcjonariusze straży miejskiej uprawnieni są do nakładania kary grzywny od 20 do 500 zł za brak legalizacji na wagach i odważnikach na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 poz. 636).