Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy na mojej posesji muszę mieć kontener na śmieci?

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania śmieci komunalnych powstałych na posesji i umieszczania ich w pojemnikach na odpady oraz zawarcie umowy z koncesjonowanym przedsiębiorcą który przewozi je na miejskie wysypisko. Zgodnie z art 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622) oraz Uchwały nr XX/503/08 z dnia 28 lutego 2008 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, Straż Miejska może nakładać kary grzywny w wysokości 100 złotych.