Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy można ukarać kierowcę za takie parkowanie?

parkowanie

Po dokonaniu analizy nadesłanej fotografii należy przypuszczać, że autor zdjęcia miał zamiar ujawnić nieprawidłowe usytuowanie pojazdu na kopercie (znak drogowy poziomy typu P-20). Z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. Zdjęcie potwierdza, że kierujący samochodem nie zastosował się do cytowanego wyżej przepisu i parkując pojazd poza obrysem znaku drogowego, popełnił tym samym wykroczenie drogowe. Należy podkreślić, że zdjęcie nie przedstawia dodatkowego oznakowania pionowego, na którym zarządca drogi zawarł informację, jaki uczestnik ruchu może użytkować wyznaczone stanowisko postojowe i czy właśnie pojazd widoczny na fotografii jest uprawniony do parkowania w tym miejscu.