Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy można palić papierosy na balkonach w budynkach wielorodzinnych?

Straż Miejska nie działa w zakresie prawa cywilnego i nie interweniuje w przypadku zgłoszeń dotyczących palenia tytoniu na balkonach. Ponadto nie ma przepisów prawnych, które zabraniałyby palenia tytoniu na balkonie. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej walczą z palaczami konkretnymi przepisami i regulaminami, które obowiązują w danej spółdzielni/wspólnocie. Jeśli takiego zapisu nie ma należy zwrócić się pisemnie do administracji budynku z wnioskiem o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie problemu, tzn. stworzenie odpowiedniego zapisu zabraniającego palenia tytoniu w określonych miejscach, np. balkony, tarasy, klatki schodowe. Taki zapis umożliwiłby administratorowi budynku zobligowanie sąsiadów do przestrzegania zasad prawa sąsiedzkiego.

Podstawą prawną, na której można się oprzeć w omawianym zakresie może być art. 144 Kodeksu cywilnego: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.