Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy mogę umyć samochód pod domem?

Na podstawie Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska zakazuje się mycia pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, za co grozi kara w wysokości od 20 do 500 złotych.