Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy mogę rozpalić grilla na podwórku albo na balkonie?

Nie ma przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania zarówno na podwórku, jak i nawet na balkonie czy tarasie. Jednakże używanie grilla na balkonie w dużej bliskości materiałów typu firanki może stwarzać zagrożenie wzniecenia pożaru. Ważne jest, aby przy grillowaniu zachować wszelkie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia wzniecenia pożaru, za co ponosimy odpowiedzialność wg Kodeksu karnego art. 163 § 1 pkt 1:

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) pożaru, (...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w trakcie grillowania można znaleźć na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Inną sprawą może być hałas oraz stwarzanie uciążliwości sąsiadom spowodowane grillowaniem na balkonie czy na podwórku. Można wtedy zostać ukaranym za zakłócanie spokoju wg art. 51 Kodeksu wykroczeń: § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Podstawą prawną, na której można się oprzeć przeciw uciążliwym grillowaniom może być art. 144 Kodeksu cywilnego: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.