Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy jako właściciel prywatnej nieruchomości mam obowiązek sprzątać przylegający do mojej nieruchomości chodnik?

Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodnik stanowi element drogi publicznej która stanowi własność zarządcy drogi. Konieczność sprzątania chodnika spoczywa na właścicielach położonych przy chodniku posesji. W przypadku, gdy chodnik oddzielony jest położonym w pasie drogowym zieleńcem, obowiązek sprzątania po stronie właściciela sąsiadującej nieruchomości nie powstaje.