Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Co grozi za wyprowadzanie psa bez smyczy i kagańca?

Te kwestię regulują między innymi:

    • Art. 77 Kodeksu wykroczeń Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Za to wykroczenie grozi mandat od 50 zł do 250 zł,
    • Art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za niewykonanie obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska grozi mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł.

Zgodnie z regulaminem:

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

    • wyprowadzanie psa w miejscach publicznych na terenie miasta na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
    • wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.

2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.