Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Byłem świadkiem wyrzucania śmieci z samochodu do lasu, co mogę zrobić?

By podjąć skuteczną interwencję strażnik miejski musi być naocznym świadkami faktu podrzucania odpadów, lub osoba zgłaszająca interwencję musi wyrazić chęć bycia świadkiem przed sądem. W związku z powyższym świadek popełnionego wykroczenia musi udać się do siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku, lub właściwego miejscowo referatu dzielnicowego, celem złożenia zeznań do protokółu, co skutkuje również ewentualnym uczestnictwem w sprawie.

Dowodem może być wszystko, co tylko może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co nie jest sprzeczne z prawem. Taki dowód ma status pomocniczego i zawsze musi być poparty zeznaniem świadka, złożonym do protokołu. Straż Miejska zatrzymuje wtedy takie zdjęcie i załącza je jako dowód do akt sprawy.