Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Życie cenniejsze od złota

Pełnienie funkcji publicznych obliguje strażników miejskich do podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej.

W dniu 15 lipca o godz. 20.00 na ul. Smoluchowskiego strażnicy z Referatu II Straży Miejskiej w Gdańsku udzielili pierwszej pomocy osobie z urazem głowy. Zatamowali krwotok, a  na miejsce wezwali karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowanego, ale przytomnego mężczyznę do Akademii Medycznej w Gdańsku.

Do obowiązków służbowych, wynikających z ustawy o strażach gminnych, należy między innymi udzielanie pomocy ofiarom wypadku i wezwanie na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego. Nie każdy jednak wie, że gdy w pobliżu miejsca zdarzenia nie ma osób powołanych do udzielenia pierwszej pomocy, np. funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku wówczas według Kodeksu Karnego każdy ze świadków  zobowiązany jest do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej:

Art. 162.

§1. Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa kto, nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Warto wiedzieć, że strażnicy miejscy mają prawo wezwać pogotowie ratunkowe nawet gdy osoba poszkodowana wyraża sprzeciw lub uniemożliwia swoim zachowaniem udzielenia pomocy.

Strażnicy systematycznie poszerzają swoją wiedzę na temat  opieki przedmedycznej. Ostatnie ze szkoleń z pierwszej pomocy odbyło się w maju tego roku i uczestniczyły w nim 144 osoby.