Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Znalezione niewybuchy

Gdańscy strażnicy zabezpieczali odnalezione niewybuchy

20 lipca o godz. 13.30 policjanci zwrócili się z prośbą do Straży Miejskiej aby skontrolowali rejon Świbna, gdyż otrzymali zgłoszenie o znalezionym niewypale. Patrol Straży Miejskiej udał się we wskazany rejon i w odległości ok. 150 metrów od Stacji Ratownictwa Morskiego potwierdził, iż na brzegu rzeki leży 11 pocisków długości ok. 40 cm. Ponieważ jest to miejsce uczęszczane przez turystów, patrol pozostał na miejscu w celu zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych.

[gallery link="file" columns="2" include="5087, 5086"]