Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zmiany w zasadach bezpieczeństwa

Autor: Robert Kacprzak
Od jutra będą obowiązywać nowe ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem choroby zakaźnej COVID-19. Zmienią się limity osób między innymi w kinach, teatrach i restauracjach. Swoją działalność muszą zakończyć kluby nocne i dyskoteki.
straznicy_sklepy_1600x900

Wzrost zakażeń koronawirusem oraz pojawienie się jego nowej mutacji spowodowało zaostrzenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 15 grudnia:

 • Restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19).
 • Kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19). W kinach dodatkowo zakaz jedzenia i picia podczas seansów.
 • Zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19).
 • Test na COVID-19 dla każdej osoby przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania.
 • Obowiązkowy test dla osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

Dodatkowo od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych przy pomocy maseczki. Niedozwolone jest używanie chust, przyłbic i szalików. Twarz należy zasłaniać m.in.:

 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni,
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.).

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa, zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Aktualne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa na stronie gov.pl