Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zmiany w wydawaniu kart parkingowych osobom z niepełnosprawnością

Od 12 listopada wydawaniem oraz załatwianiem spraw w zakresie postępowania o wydawanie kart parkingowych osobom z niepełnosprawnością zajmuje się nie Straż Miejska a Zarząd Dróg i Zieleni.

Z dniem 12 listopada 2013 zmieniły się przepisy w zakresie wydawania kart parkingowych osobom z niepełnosprawnością. Na mocy Zarządzenia nr 1490/13 Prezydenta Miasta Gdańska jednostką budżetową odpowiedzialną za wydawanie i załatwianie indywidualnych spraw w zakresie postępowania o wydawanie kart parkingowych osobom z niepełnosprawnością staje się Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Co to oznacza dla mieszkańców?
  • Od 12 listopada 2013 r. Straż Miejska w Gdańsku nie przyjmuje wniosków o wydanie karty parkingowej osobie z niepełnosprawnością.
  • Od 12 listopada 2013 r. wydawaniem oraz załatwianiem spraw w zakresie postępowania o wydawanie kart parkingowych osobom z niepełnosprawnością zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
  • Osoby, które złożyły dokumenty przed 12 listopada 2013 r. dokonują opłaty i odbierają kartę w Straży Miejskiej.
  • Karty parkingowe osób z niepełnosprawnością wydane przed zmianą przepisów są ważne do upłynięcia okresu ważności, na jaki zostały wydane.