Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zmiany w wydawaniu abonamentów drogowych

Abonamenty

Z dniem 1 października 2013 r. straciła moc Uchwała nr XVI/507/2003 Rady Miasta Gdańska, natomiast weszła w życie Uchwała nr XXXII/680/12. Co to oznacza dla mieszkańców?

  • Od 1 października 2013 r. Straż Miejska w Gdańsku nie przyjmuje wniosków o wydanie abonamentu.
  • Wszystkie identyfikatory na wjazd do strefy ograniczonego ruchu wydaje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
  • Abonamenty wydane przed zmianą prawa są ważne do upłynięcia okresu ważności, na jaki zostały wydane.