Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zmiana taryfikatora mandatowego

Dnia 20 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Nowelizacja wprowadza kilka zmian istotnych z punktu widzenia Straży Miejskiej. Przykładowo, sprawca wykroczenia więcej zapłaci za zakłócanie porządku publicznego. Obecnie jest to kwota od 100 do 500 zł (było 20-500 zł). Odczuwalną zmianą jest z pewnością kara za zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności od 50 do 500 zł (było 50 zł).

Rozporządzenie jednocześnie obniża kwoty grzywny za wybrane wykroczenia. Na przykład za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym od 20 stycznia obowiązuje niższy mandat - od 50 do 100 zł (było 20-500 zł). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.01.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Tabela B Tabela C