Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Złote medale za długoletnią służbę

Uroczystość odznaczenia Złotym medalem za długoletnią służbęPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku.

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o orderach i odznaczeniach, wyróżnił dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku. Odznaczeni to kierownik referatu kierowania prewencją, pan Mirosław Marjański oraz inspektor do spraw ruchu drogowego, pan Leszek Syguła.

Złote medale za długoletnią służbę przyznawane są przez Prezydenta Polski na wniosek wojewodów. Medal ten jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Uroczystość przyznania wyróżnień odbyła się 18 września o godzinie 9.00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Medale wręczył wicewojewoda pomorski Michał Owczarzak.

Uroczystość odznaczenia Złotym medalem za długoletnią służbę