Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczan

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczan„Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych” oraz „Psie odchody” – te odpowiedzi najczęściej zaznaczali gdańszczanie, pytani o problemy porządkowe w ich dzielnicach. W opublikowanej na naszej stronie ankiecie wzięło udział 1681 osób. Każdy z uczestników badania mógł zaznaczyć trzy opcje z zaproponowanych dziesięciu. Wyniki głosowania pomogą strażnikom miejskim jeszcze lepiej zaplanować swoje zadania na przyszły rok.

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczanStraż Miejska w Gdańsku proponuje mieszkańcom udział w ankiecie od kilku lat. Mimo, że funkcjonariusze doskonale znają swoje dzielnice oraz ich bolączki, bardzo chętnie słuchają opinii gdańszczan. Dlatego też oprócz organizowanych cyklicznie spotkań z mieszkańcami, raz w roku publikowana jest specjalna ankieta. Właśnie poznaliśmy wyniki tej najnowszej.

W badaniu przeprowadzonym w październiku i listopadzie wzięło udział 1681 osób. Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy dzielnic: Osowa (149 ankietowanych), Oliwa (139) oraz Śródmieście i Chełm (123). Najskromniejszą reprezentację miały: Rudniki (3), Krakowiec – Górki Zachodnie (5) i Letnica (7 ankietowanych).

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczan

W skali całego Gdańska mieszkańcy najczęściej wskazywali, że problemem w ich dzielnicy jest parkowanie samochodów w miejscach zabronionych (18,66%). Na drugim miejscu znalazły się psie nieczystości (17,57%). Bardzo kłopotliwe dla gdańszczan jest też zaśmiecanie miejsc publicznych (16,17%).

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczan

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczanWyniki ankiety pokazują, że poszczególne dzielnice Gdańska znacząco od siebie się różnią. Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem znalazło się w ogólnej klasyfikacji dopiero na czwartym miejscu (12,67%), lecz jak pokazują szczegółowe wyniki ankiety, w siedmiu dzielnicach (Letnica, Młyniska, Nowy Port, Przeróbka, Rudniki, Siedlce i Stogi) jest to problem numer jeden. Mieszkańcom Olszynki, Krakowca-Górek Zachodnich oraz Wyspy Sobieszewskiej najbardziej przeszkadzają nielegalne wysypiska śmieci.

Problemami najrzadziej wskazywanymi przez uczestników ankiety były: palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem (3,59%), porzucone wraki aut (3,65%) oraz nielegalne graffiti i plakaty (3,78% głosów).

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczan

WYNIKI ANKIETY W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH:

Aniołki (19 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 16 Psie odchody - 6 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 6 Nielegalne wysypiska śmieci - 4 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 3 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 2 Psy bez smyczy i kagańca - 2 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 1 Nielegalne graffiti i plakaty - 1
Brętowo (26 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 14 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 13 Psie odchody - 9 Psy bez smyczy i kagańca - 7 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 6 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 5 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 4 Nielegalne wysypiska śmieci - 3 Porzucone wraki aut - 2 Nielegalne graffiti i plakaty - 1
Brzeźno (45 ankietowanych)
Psie odchody - 29 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 21 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 20 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 16 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 16 Nielegalne graffiti i plakaty - 9 Psy bez smyczy i kagańca - 7 Nielegalne wysypiska śmieci - 6 Porzucone wraki aut - 5 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 2
Chełm (123 ankietowanych)
Psie odchody - 76 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 55 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 51 Psy bez smyczy i kagańca - 40 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 26 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 25 Porzucone wraki aut - 16 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 15 Nielegalne wysypiska śmieci - 9 Nielegalne graffiti i plakaty - 8
Jasień (64 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 54 Psie odchody - 30 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 21 Psy bez smyczy i kagańca - 19 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 10 Nielegalne wysypiska śmieci - 9 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 5 Nielegalne graffiti i plakaty - 5 Porzucone wraki aut - 4 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 3
Kokoszki (49 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 27 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 27 Psie odchody - 27 Psy bez smyczy i kagańca - 22 Nielegalne wysypiska śmieci - 16 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 11 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 5 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 3 Nielegalne graffiti i plakaty - 3
Krakowiec – Górki Zachodnie (5 ankietowanych)
Nielegalne wysypiska śmieci - 4 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 2 Porzucone wraki aut - 2 Psy bez smyczy i kagańca - 1 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 1 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 1
Letnica (7 ankietowanych)
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 5 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 3 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 3 Psy bez smyczy i kagańca - 3 Psie odchody - 2 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 2 Nielegalne wysypiska śmieci - 1 Porzucone wraki aut - 1 Nielegalne graffiti i plakaty - 1
Matarnia (32 ankietowanych)
Psie odchody - 17 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 17 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 16 Psy bez smyczy i kagańca - 16 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 11 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 8 Nielegalne wysypiska śmieci - 6 Porzucone wraki aut - 4 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 3 Nielegalne graffiti i plakaty - 2
Młyniska (8 ankietowanych)
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 6 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 5 Psie odchody - 4 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 3 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 3 Psy bez smyczy i kagańca - 1 Porzucone wraki aut - 1
Nowy Port (51 ankietowanych)
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 35 Psie odchody - 28 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 25 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 22 Psy bez smyczy i kagańca - 12 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 10 Nielegalne wysypiska śmieci - 10 Porzucone wraki aut - 6 Nielegalne graffiti i plakaty - 3 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 1
Oliwa (139 ankietowanych)
Zaśmiecanie miejsc publicznych - 78 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 75 Psie odchody - 74 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 42 Psy bez smyczy i kagańca - 31 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 27 Nielegalne wysypiska śmieci - 25 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 23 Nielegalne graffiti i plakaty - 17 Porzucone wraki aut - 9
Olszynka (11 ankietowanych)
Nielegalne wysypiska śmieci - 9 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 8 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 5 Psy bez smyczy i kagańca - 3 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 3 Psie odchody - 2 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 1 Porzucone wraki aut - 1
Orunia – Św. Wojciech – Lipce (36 ankietowanych)
Zaśmiecanie miejsc publicznych - 19 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 14 Psie odchody - 14 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 12 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 12 Psy bez smyczy i kagańca - 11 Nielegalne wysypiska śmieci - 9 Nielegalne graffiti i plakaty - 6 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 5 Porzucone wraki aut - 3
Osowa (149 ankietowanych)
Psie odchody - 89 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 84 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 59 Nielegalne wysypiska śmieci - 55 Psy bez smyczy i kagańca - 48 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 22 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 18 Nielegalne graffiti i plakaty - 14 Porzucone wraki aut - 12 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 10
Piecki – Migowo (79 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 57 Psie odchody - 36 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 30 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 19 Porzucone wraki aut - 17 Psy bez smyczy i kagańca - 14 Nielegalne wysypiska śmieci - 13 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 12 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 8 Nielegalne graffiti i plakaty - 7
Przeróbka (13 ankietowanych)
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 8 Porzucone wraki aut - 6 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 4 Nielegalne wysypiska śmieci - 4 Psie odchody - 4 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 3 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 3 Psy bez smyczy i kagańca - 2 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 1 Nielegalne graffiti i plakaty - 1
Przymorze Małe (66 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 46 Psie odchody - 29 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 28 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 26 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 14 Psy bez smyczy i kagańca - 12 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 7 Porzucone wraki aut - 7 Nielegalne wysypiska śmieci - 3 Nielegalne graffiti i plakaty - 2
Przymorze Wielkie (63 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 34 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 29 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 27 Psie odchody - 23 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 21 Psy bez smyczy i kagańca - 18 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 11 Nielegalne graffiti i plakaty - 10 Nielegalne wysypiska śmieci - 6 Porzucone wraki aut - 4
Rudniki (3 ankietowanych)
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 3 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 2 Psy bez smyczy i kagańca - 1 Psie odchody - 1 Zaśmiecanie miejsc publicznych – 1
Siedlce (33 ankietowanych)
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 21 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 20 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 14 Psie odchody - 12 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 10 Nielegalne wysypiska śmieci – 9 Porzucone wraki aut - 6 Psy bez smyczy i kagańca - 3 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 3 Nielegalne graffiti i plakaty - 2
Stogi (62 ankietowanych)
Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 37 Psie odchody - 36 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 31 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 20 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 18 Nielegalne wysypiska śmieci - 18 Psy bez smyczy i kagańca - 15 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 6 Porzucone wraki aut - 6 Nielegalne graffiti i plakaty - 6
Strzyża (19 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 13 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 10 Psie odchody - 7 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 6 Porzucone wraki aut - 4 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 3 Nielegalne graffiti i plakaty - 3 Psy bez smyczy i kagańca - 3 Nielegalne wysypiska śmieci - 2 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem – 1
Suchanino (30 ankietowanych)
Psie odchody - 18 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 18 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 12 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 8 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 7 Nielegalne wysypiska śmieci - 7 Psy bez smyczy i kagańca - 6 Porzucone wraki aut - 5 Nielegalne graffiti i plakaty - 5 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 2
Śródmieście (123 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 81 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 60 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 57 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 54 Psie odchody - 25 Nielegalne graffiti i plakaty - 17 Porzucone wraki aut - 13 Psy bez smyczy i kagańca - 8 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 7 Nielegalne wysypiska śmieci - 6
Ujeścisko - Łostowice (80 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 44 Psie odchody - 43 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 40 Psy bez smyczy i kagańca - 29 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 15 Nielegalne wysypiska śmieci - 13 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 10 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 10 Porzucone wraki aut - 9 Nielegalne graffiti i plakaty - 5
VII Dwór (8 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 6 Psie odchody - 6 Psy bez smyczy i kagańca - 5 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 4 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 3 Nielegalne wysypiska śmieci - 1
Wrzeszcz Dolny (80 ankietowanych)
Psie odchody - 45 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 42 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 35 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 34 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 26 Psy bez smyczy i kagańca - 12 Nielegalne graffiti i plakaty - 12 Nielegalne wysypiska śmieci - 11 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 7 Porzucone wraki aut - 3
Wrzeszcz Górny (83 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 60 Psie odchody - 42 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 35 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 29 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 19 Nielegalne graffiti i plakaty - 13 Nielegalne wysypiska śmieci - 10 Psy bez smyczy i kagańca - 9 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 8 Porzucone wraki aut - 6
Wyspa Sobieszewska (11 ankietowanych)
Nielegalne wysypiska śmieci - 8 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 7 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 6 Psy bez smyczy i kagańca - 5 Psie odchody - 2 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 2
Wzgórze Mickiewicza (9 ankietowanych)
Psie odchody - 5 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 4 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 4 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 3 Psy bez smyczy i kagańca - 2 Nielegalne wysypiska śmieci - 1 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 1
Zaspa Młyniec (76 ankietowanych)
Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 36 Psie odchody - 35 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 33 Psy bez smyczy i kagańca - 22 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 22 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 21 Nielegalne graffiti i plakaty - 12 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 11 Porzucone wraki aut - 10 Nielegalne wysypiska śmieci - 3
Zaspa Rozstaje (45 ankietowanych)
Psie odchody - 23 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 22 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 17 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 15 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 13 Psy bez smyczy i kagańca - 8 Nielegalne graffiti i plakaty - 8 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 6 Porzucone wraki aut - 3 Nielegalne wysypiska śmieci - 2
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (34 ankietowanych)
Psie odchody - 18 Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 16 Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych - 14 Zakłócanie ładu i porządku publicznego - 12 Psy bez smyczy i kagańca - 9 Zaśmiecanie miejsc publicznych - 8 Porzucone wraki aut - 4 Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem - 3 Nielegalne graffiti i plakaty - 3 Nielegalne wysypiska śmieci – 1

Złe parkowanie i psie odchody – to najbardziej irytuje gdańszczanPodobną ankietę opublikował w listopadzie portal trojmiasto.pl. Uczestnicy tego badania spośród dziesięciu propozycji (identycznych jak w ankiecie straży miejskiej) mogli wskazać tylko jedną. Również w tym głosowaniu największym problemem okazało się parkowanie aut w miejscach zabronionych (30%). Na kolejnych miejscach znalazły się: psie odchody (21%) oraz zaśmiecanie miejsc publicznych i spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych (po 9%). Najmniej dokuczliwe okazały się dla Czytelników: palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem oraz nielegalne graffiti i plakaty (po 4% głosów).

W badaniu portalu trojmiasto.pl wzięło udział 1755 osób.

Przypominamy:

Wszystkie sprawy, do realizacji których jest uprawniona straż miejska, można zgłaszać podczas każdego dyżuru rad dzielnic. Z ich przedstawicielami nasi dzielnicowi są w stałym kontakcie. Strażnicy biorą też udział w każdym spotkaniu z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Do Państwa dyspozycji jest również całodobowy, bezpłatny numer alarmowy 986.