Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Złe nawyki działkowców

Kolejne zgłoszenia dotyczące nielegalnego spalania odpadów na terenie ogródków działkowych w Oliwie wpłynęły do straży miejskiej. Pobliscy mieszkańcy skarżyli się między innymi na uciążliwy dym, który popołudniami i wieczorami rozchodził się po okolicy. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Referatu I. Mundurowi wraz z Panią Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polanki” zaplanowali wspólnie działania, które powinny rozwiązać problem.
słoneczniki na działce altanka dziakowa drzewa słońce

Podczas rozmowy w środę 24 października mundurowi poinformowali władze ROD „Polanki” o skargach, które trafiły do straży miejskiej. Dotyczyły one spalania przez działkowców odpadów zielonych oraz innych śmieci. Najczęściej zdarzało się to późnym popołudniem lub wieczorem i powodowało duże uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Ustaliliśmy, że za zgodą Pani Prezes będziemy wchodzili na teren ogródków i przeprowadzali tam kontrole pod kątem niewłaściwego spalania odpadów. Co pewien czas nasz patrol wraz z zarządem ROD dokona też przeglądu terenu ogrodu – mówi starszy inspektor Katarzyna Bobowicz.

Odpadów zielonych nie wolno spalać. Należy gromadzić je w sposób selektywny. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem od 20 do 500 złotych. Każdy, kto kompostuje odpady zielone na swój użytek musi pamiętać, że owo kompostowanie nie może powodować żadnych uciążliwości dla otoczenia.

Na spotkanie strażnicy zabrali ze sobą materiały edukacyjne o zdrowotnych i prawnych skutkach nielegalnego spalania odpadów, również tych zielonych. Prezes ROD „Polanki” obiecała, że przekaże informacje wszystkim działkowcom i poprosi ich, by nie łamali przepisów.