Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zimowe piktogramy

17 stycznia rusza nowa akcja informacyjna gdańskiej Straży Miejskiej. W autobusach i tramwajach pojawią się plakaty przedstawiające zagrożenia wynikające z niedopełnienia obowiązków zimowych.

Minimalistyczny w formie plakat niesie za sobą istotne przesłanie dla mieszkańców:
  1. Zimą obowiązkowe jest sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
  2. Koniecznie należy usuwać sople i śnieg z dachu stwarzające zagrożenie dla ludzi.
  3. Moralnym obowiązkiem każdego jest pomoc osobom bezdomnym, dla których ujemne temperatury mogą stanowić śmiercionośne zagrożenie.
[gallery link="file" columns="1" include="4633"]

Projekt dofinansowany jest ze środków "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" na rok 2011.