Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zielona szkoła pod chmurami

Straż Miejska i Zakład Utylizacyjny rozpoczęły nabór do „Ekologicznej klasy” - nowego projektu ekologiczno-edukacyjnego.

Jak ważna jest w naszym życiu ekologia wiemy wszyscy. Staramy się segregować odpady, nie wyrzucamy śmieci na nielegalne wysypiska. Mimo wszystko strażnicy ciągle spotykają się z osobami, dla których segregowanie odpadów czy wysypywanie śmieci tylko w miejscach wyznaczonych to puste słowa. Walczyć ze złymi nawykami postanowili funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki powołując do życia „Ekologiczną klasę”. Program prowadzony jest wspólnie z przedstawicielami Zakładu Utylizacji w Gdańsku i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. Zajęcia będą odbywać się na świeżym powietrzu. Nauczymy dzieci zasad segregacji śmieci według kolorów pojemników, pokażemy podstawowe zasady ochrony środowiska oraz drogę śmieci na wysypisko – opisuje Agnieszka Solecka, Kierownik Referatu Profilaktyki. Chcemy to zrobić poprzez inteligentną zabawę np. wspólnie segregując rozsypane surowce wtórne czy szukając „drogi baterii do domu” – dodaje. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród szkół. Już w dniu jego rozpoczęcia strażnicy mieli zaplanowane 18 lekcji po 45 minut każda. Pozostaje mieć nadzieję że nasze dzieci wprowadzą w życie nauki wyniesione z lekcji i skłonią do tego również swoich rodziców.

Przejdź do galerii.