Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zgłoszenia tylko priorytetowe
Autor: Robert Kacprzak
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z dnia 20.03.2020r., poz. 491) oraz mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska, podjęliśmy decyzję o maksymalnym ograniczeniu przyjmowania i realizacji zgłoszeń na numer 986.
SM 986 01

Dyżurni Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej w Gdańsku będą przekazywać patrolom do realizacji tylko i wyłącznie zgłoszenia priorytetowe dotyczące:

  • zagrożenia zdrowia i życia,
  • naruszania spokoju i porządku publicznego,
  • wybryków chuligańskich, niszczenia mienia,
  • naruszania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • naruszania przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale tylko tych bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu drogowego i bezpieczeństwu pieszych oraz przypadków nieuprawnionego zajmowania miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
***