Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zbiórka odpadów niebezpiecznych – jesień 2013

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku organizuje objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. To doskonała okazja, żeby zadbać o środowisko i pozbyć się szkodliwych śmieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zbiórka będzie prowadzona od 28 września do 26 października, w godzinach 8:30–15:00. Dla każdej dzielnicy wyznaczono punkty zbiórki oraz dni i godziny odbioru odpadów (szczegóły w harmonogramie). Samochód Zakładu Utylizacyjnego będzie przejeżdżał od punktu do punktu średnio co 15 minut.

Przykłady odpadów niebezpiecznych:
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, drukarki, telefony, pralki, lodówki, żelazka itp.;
 • baterie i akumulatory;
 • świetlówki, termometry, lampy rtęciowe;
 • lekarstwa (także te przeterminowane);
 • resztki farb i lakierów;
 • smary i oleje;
 • rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne;
 • środki do ochrony roślin, owadobójcze i dezynfekcyjne (również opakowania po takich środkach);
 • środki do konserwacji drewna.

Wymienione odpady są niebezpieczne, zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt. Mogą spowodować poważne szkody w środowisku naturalnym. Zawierają metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm) i toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe.

Odpady niebezpieczne wymagają utylizacji (unieszkodliwienia). Wydzielanie odpadów niebezpiecznych oraz przekazywanie ich do utylizacji jest obowiązkiem!

Uwaga! Nie wszystko nadaje się do zbiórki. Zakład Utylizacyjny nie zbierze:
 • azbestu,
 • papy,
 • odpadów nieoznaczonych, niemożliwych do rozpoznania,
 • odpadów, które zostały zgromadzone w bardzo dużych ilościach (pochodzących z działalności gospodarczej).
Zakład Utylizacyjny zbiera odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych. Więcej informacji na stronie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku: www.zut.com.pl.