Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Zbiórka elektronicznych śmieci na Targu Węglowym
Elektroodpady

Co robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Przede wszystkim nie wolno wyrzucać go do śmietnika. Aby pozbyć się tak zwanych elektroodpadów, można skorzystać ze specjalnych punktów zbiórki. Zbiórka połączona z akcją informacyjno-edukacyjną dla dorosłych i dla dzieci przeprowadzona zostanie w czwartek 13 czerwca na Targu Węglowym w Gdańsku.

Przez pięć godzin, od 10:00 do 15:00, będzie można oddawać elektryczne i elektroniczne śmieci. Na Targu Węglowym pojawi się specjalistyczny pojazd do odbioru elektroodpadów. Organizator – Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” – zapewni również atrakcje, między innymi multimedialną ściankę i planszową grę terenową. W namiocie rozdawane będą kolorowe ulotki i broszury.

Straż Miejska w Gdańsku zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w akcji. Warto wykorzystać nadarzającą się okazję, by w legalny i łatwy sposób pozbyć się kłopotliwych odpadów. Jednocześnie przypominamy o obowiązkach i odpowiedzialności, wynikających z przepisów prawa.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku – o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – mówi, że użytkownik sprzętu ma obowiązek oddać zużyty sprzęt do punktu zbiórki. Kto, wbrew zakazowi, umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Osobno należy też wyrzucać baterie i akumulatory. Według ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku – o bateriach i akumulatorach – kto umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi odpadami (w tym samym pojemniku), podlega karze grzywny.

Podobnie mówi Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. „Właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt, a zużytych baterii i zużytych akumulatorów podmiotowi odbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory albo do miejsc odbioru tych odpadów prowadzonych między innymi przez sprzedawcę”.

Za naruszenie któregokolwiek z wymienionych przepisów grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.