Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zatrzymali poszukiwanego

Zatrzymali poszukiwanego

Strażnik Miejski patrolujący z policjantem gdańskie Śródmieście ujął osobę poszukiwaną do osadzenia w areszcie.

W dniu 5 września funkcjonariusze odbywający służbę w centrum Gdańska, na wysokości Zielonego Mostu interweniowali wobec mężczyzny sprzedającego okulary. Osoba ta zapytana o niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz handlu stwierdziła, że ich nie posiada.

W trakcie kontroli funkcjonariusz Straży poprosił policjanta o sprawdzenie nielegalnego sprzedawcy w systemie pozwalającym na identyfikację osób poszukiwanych. Po dokonaniu czynności okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

W związku z zaistniałą sytuacją funkcjonariusze odwieźli zatrzymaną osobę na Komisariat Policji znajdujący się ul. Piwnej w celu przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

(fot. Zielony Most / Wikimedia Commons)