Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zaszczepiłeś swojego psa?

Zaszczepiłeś twojego psa?Od dnia 10 kwietnia strażnicy z Referatu III, podczas interwencji wobec właścicieli psów, mogą wymagać okazania potwierdzenia szczepienia pupila przeciwko wściekliźnie.

Straż Miejska w Gdańsku, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zamierza w najbliższych tygodniach sprawdzać czy właściciele psów zaszczepili swojego pupila przeciw wściekliźnie. Strażnicy, podejmując interwencję, mogą wymagać od właściciela okazania potwierdzenia zaszczepienia jego psa. Działania te zostaną podjęte najpierw w dzielnicach Brzeźno, Nowy Port i Letnica. Właściciele zwierząt często zapominają o obowiązku szczepienia swoich czworonogów zawartym w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: "Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia" (art. 56 ust. 2).

Brak szczepienia swojego psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł: "Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny" (art. 85 ust. 1a).