Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zagrożenie tuż przy obwodnicy

Zagrożenie tuż przy obwodnicyPrzy południowej obwodnicy Gdańska niebezpiecznie osunęła się skarpa. Wezwano strażników miejskich. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że zagrożenie jest realne. Mundurowi zabezpieczyli feralny odcinek i wezwali specjalistów z zakładu robót drogowych.

Niedziela, 22 listopada. Około godziny 11:00 na alarmowy numer 986 wpłynęło pilne zgłoszenie. Informacja dotyczyła osunięcia się ziemi tuż przy jezdni południowej obwodnicy Gdańska. Drogą tą każdego dnia przejeżdżają tysiące aut.

Na miejsce wysłano patrol z Referatu VI. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że bezpieczeństwo pojazdów, które korzystają z obwodnicy, może być zagrożone. Mundurowi zabezpieczyli doraźnie feralny odcinek i poprosili Stanowisko Kierowania Prewencją o wezwanie specjalistów. Wykonali też dokumentację fotograficzną.

Niedługo potem na miejsce dotarli pracownicy zakładu robót drogowych. Zabezpieczeniem uszkodzonej skarpy zajęli się fachowcy.