Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zabierz na wakacje aparat i zgarnij nagrody!

Straż Miejska w Gdańsku ogłasza Konkurs fotograficzny „Bezpieczeństwo na wakacjach”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i polega na wykonaniu kilku zdjęć, pokazujących w jaki sposób uniknąć ryzykownych zachowań w czasie wakacji. Chętni do udziału w konkursie mogą przesyłać prace w terminie do dnia 20 września 2013 r. Głównymi celami konkursu są: promowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań w czasie wakacji oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wymagany format fotografii to 15cm X 21cm. Zdjęcia wraz z oświadczeniem można dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku na dwa sposoby:

  1. osobiście, do pokoju  216 ( Inspektorzy ds. Komunikacji Społecznej) lub
  2. wysłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Głównym organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Gdańsku. Partnerami konkursu są:

Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Edukacji i Kosycarz Foto Press KFP.

ZABIERZ NA WAKACJE APARAT! ZRÓB ZDJĘCIA! WYŚLIJ DO STRAŻY I ZGARNIJ NAGRODY!
Do pobrania:

Regulamin Konkursu fotograficznego „Bezpieczeństwo na wakacjach”

Plakat informujący o konkursie