Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Zabezpieczono rów melioracyjny

Zabezpieczono rów melioracyjny

Strażnicy miejscy z Referatu VI ujawnili przedsiębiorcę, który wylewał zanieczyszczenia do rowu melioracyjnego na gdańskich Rudnikach.

O wystąpieniu nieczystości strażnicy dowiedzieli się 12 grudnia podczas spotkania Rady Osiedla Rudniki. Od uczestników spotkania otrzymali zgłoszenie, że na ul. Połęże dochodzi do wylewania zanieczyszczeń wody w rowie melioracyjnym. W trakcie oględzin kanału strażnicy stwierdzili odpady ciekłe niewiadomego pochodzenia i składu. Na miejscu obecny był również przedsiębiorca, który w trakcie rozmowy przyznał, że zanieczyszczenia pochodzą z jego firmy, znajdującej się na tej samej ulicy. Następnie poinformował funkcjonariuszy, że rów oczyszczany jest przez jego pracowników co dwa tygodnie.

Sprawa pozostaje w toku, do dalszego prowadzenia i wyjaśnienia przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.