Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Z mieszkańcami i dla mieszkańców, czyli straż miejska na piątkę

Standaryzacja straży miejskiej

Straże miejskie z Gdańska i Starogardu Gdańskiego jako pierwsze w Polsce uzyskały certyfikację w pilotażowym programie standaryzacji straży gminnych i miejskich. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokona Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski.

Środowisko straży miejskich i gminnych jest bardzo niejednorodne. Składa się zarówno z dużych kilkusetosobowych formacji, jak i z małych kilkuosobowych straży gminnych. Część jednostek działa we wszystkich obszarach porządku publicznego określonych w Ustawie o strażach, jednakże są też takie, które koncentrują się na ujawnianiu jednego rodzaju wykroczeń. Program standaryzacji wprowadzony został, aby przezwyciężyć ograniczenia związane z heterogenicznością środowiska strażowego w Polsce.

Obecnie, często dochodzi do sytuacji, w których strażnicy zajmują się tym czym nie powinni, bądź wykonują swoją pracę niewłaściwie – mówi Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Wspólny wzorzec określający standardy działania ujednolici sposoby działania straży gminnych i miejskich w Polsce. Pozwoli również lepiej dostosować naszą pracę do wymogów ustawodawcy i oczekiwań mieszkańców  – dodaje. Chociaż program adresowany jest do wszystkich samorządów to  przystąpienie do programu jest dobrowolne. Standaryzacja przystosowuje straż do kompleksowego zapewniania ładu i porządku publicznego w gminie, a proces certyfikacji odbywa się poprzez ocenę 5 kluczowych aspektów:
  1. planowania,
  2. organizowania,
  3. realizacji zadań,
  4. kontroli,
  5. doskonalenia.

Każdy obszar zwiera cele, zadania oraz wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowych elementów istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Do procesu standaryzacji straż gminna / miejska może przystąpić w dwóch terminach: do końca marca lub do końca września danego roku kalendarzowego. Aplikująca o uzyskanie certyfikatu straż składa do Wojewody sprawozdanie z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.  Certyfikowanie przeprowadza powołany przez Wojewodę zespół, który dokonuje weryfikacji i oceny. Certyfikat stanowi świadectwo, że dana Straż pozytywnie oceniana jest przez organ certyfikujący i swoją działalnością modelowo wpisuje się w system ochrony porządku publicznego. Pierwszy termin składania wniosków upłynął 30 września. Chęć przystąpienia złożyły trzy straże. Pozytywną weryfikację przeszły dwie jednostki z Gdańska i Starogardu Gdańskiego. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokona Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski 27 listopada o godz. 11.00 podczas konferencji Komendantów Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, która odbędzie się w centrum konferencyjnym Orle w Gdańsku.