Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Z gimnazjalistami o bezpieczeństwie

Funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki prowadzili zajęcia dla nowo przyjętych uczniów gimnazjum podczas obozu integracyjnego.

Od 3 do 5 września strażnicy gościli na obozie integracyjnym dla klas pierwszych gdańskiego gimnazjum nr 20. Przeprowadzili z młodzieżą cykl zajęć profilaktycznych na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu. W zajęciach wzięło udział 138 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w gimnazjum.