Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Wzmożone patrole w pierwszy dzień wiosny
Wzmożone patrole Straży Miejskiej w pierwszy dzień wiosny

Strażnicy będą czuwać nad porządkiem w miejscach, które młodzież może wybrać zamiast lekcji w szkole.

Straż Miejska w Gdańsku w czwartek 21 marca zwiększy liczbę patroli w miejscach, gdzie może gromadzić się młodzież przebywająca poza szkołą. Wspólne patrole Straży i Policji będą kontrolować pas nadmorski, szczególnie Park Reagana. Strażnicy skierują swoje kroki do Głównego Miasta - ul. Długą, Długi Targ, nad Motławę oraz na Górę Gradową. Patrol szkolny obejmie swym zasięgiem dzielnice Siedlce, Suchanino i Morena. Kontroli zostaną poddane ulubione miejsca zebrań młodzieży we Wrzeszczu, a także na Dolnym Mieście.

Także pozostałe patrole Straży będą w czwartek zwracać baczną uwagę na młodzież zbierającą się w miejscach publicznych, a szczególnie na spożywanie alkoholu na ulicach, placach i w parkach, sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 oraz zakłócanie spokoju i porządku.

Strażnicy będą również czuwać nad bezpieczeństwem dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych podczas tzw. "topienia Marzanny".