Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wzmożone kontrole w strefie na Głównym Mieście

Wzmożone kontrole w strefie na Głównym MieścieKolejny raz apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów w strefach ograniczonego postoju. Obowiązują tam szczególne zasady, dotyczące parkowania pojazdów. Strażnicy miejscy zapowiadają wzmożone kontrole w jednej z takich stref. Chodzi o sektor AG na terenie Głównego Miasta. Akcja potrwa dwa dni.

Celem zaplanowanych działań jest dyscyplinowanie kierowców, którzy lekceważą przepisy Prawa o ruchu drogowym. Sprawcy wykroczeń muszą liczyć się z sankcjami karnymi!

Wzmożone kontrole w strefie na Głównym MieścieWe wtorek i w środę (23-24 października) w strefie ograniczonego postoju na Głównym Mieście nasi funkcjonariusze przeprowadzą intensywne działania. Trzy patrole straży miejskiej będą zwracały uwagę przede wszystkim na przestrzeganie przepisów drogowych. Dlatego też każdy, kto mimo braku identyfikatora uprawniającego do parkowania w sektorze AG na ogólnych zasadach, skorzysta z innego miejsca postojowego niż wyznaczone płatne, narazi się na mandat.

Więcej informacji na temat parkowania w strefach ograniczonego postoju znajdziesz tutaj…

Sektor AG obowiązuje w granicach: rzeka Motława - Podwale Przedmiejskie - Okopowa - Wały Jagiellońskie - Podwale Staromiejskie - rzeka Motława. Przy wjazdach na jego teren stoją znaki B-39 (strefa ograniczonego postoju) z informacją, że zakaz postoju nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów określonego typu, wydanych przez zarządcę drogi.