Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wywóz pojemników z zużytą odzieżą

Wywóz pojemników z zużytą odzieżą

Funkcjonariusze Referatu III Straży Miejskiej w Gdańsku zabezpieczali działania mające na celu usunięcie pojemników na zużytą odzież z terenów miejskich.

Wywóz miał miejsce 2 października w godzinach 9:00 – 11:45 i był przeprowadzony przez gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych.

Działaniami porządkowymi zostały objęte następujące ulice: Batorego 37 (Wrzeszcz Górny), Jarzębinową 2 (Ujeścicko-Łostowice), Stolema 40 i 64 (Jasień), Rogalińska 4 i 8 (Chełm) oraz Nieborowska 1 (Chełm).