Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wywóz nieczystości pod kontrolą

Wywóz nieczystości pod kontroląFunkcjonariusze z Referatu VI razem z pracownikami Wydziału Środowiska UM Gdańsk prowadzili w kwietniu kontrolę umów i rachunków na wywóz nieczystości ciekłych. Znane są już wyniki wspólnych działań.

Akcję przeprowadzono na posesjach leżących w pobliżu ulic: Przełom, Wołyńskiej i Żuławskiej wskazanych przez Wydział Środowiska, które nie zostały podłączone do kanalizacji miejskiej.

W wyniku przeprowadzonych działań, które objęły 12 posesji ujawniono 5 nieprawidłowości, nałożono 2 mandaty karne oraz zastosowano 3 pouczenia.

Oczywiście to nie koniec kontroli. Dalsze działania będą prowadzone sukcesywnie w miejscach wskazanych przez Wydział Środowiska na terenie całego miasta.

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość uzyskania dotacji na przyłączenie do miejskiej kanalizacji. Szczegóły można znaleźć na stronie gdansk.pl.