Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wypełnij deklarację i rozwiąż umowę

Właściciele nieruchomości powinni do 31 maja wypełnić deklaracje śmieciowe. Za opóźnienia grozi wysoka kara - nawet 2,8 tys zł. Warto pamiętać również o konieczności rozwiązania aktualnie obowiązujących umów na wywóz nieczystości do dnia 1 lipca 2013 aby uchronić się przed podwójną opłatą.

Unijne przepisy wymuszają na państwie Polskim zwiększenie poziomu odzysku odpadów. Do 2020 roku recykling w naszym kraju musi osiągnąć współczynnik 50-70% w zależności od rodzaju odpadów. Zmiany, które nastąpią po 1 lipca 2013 przenoszą odpowiedzialność za organizację wywozu odpadów z właścicieli nieruchomości na samorząd gminny. Gmina będzie zabierać wszystkie odpady komunalne również te niebezpieczne, wielkogabarytowe, przeterminowane leki oraz baterie i akumulatory. Dzięki temu nieopłacalnym będzie podrzucanie śmieci innym, co powinno zmniejszyć skalę tego procederu. Na zmianach najlepiej wyjdą osoby segregujące odpady ponieważ zapłacą one za wywóz mniej, niż gdańszczanie  którzy odpadów nie będą sortować.

Do 31 maja właściciele nieruchomości powinni złożyć deklarację dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36. Tam też należy złożyć wypełniony dokument. Deklarację można również składać poprzez internet na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl.

Osobną kwestią, która wymaga uwagi właścicieli nieruchomości są aktualnie obowiązujące umowy na odbiór nieczystości. Mieszkańcy, którzy nie rozwiążą dotychczasowych umów na wywóz odpadów przed 1 lipca mogą być zmuszeni do płacenia podwójnej opłaty - jednej na rzecz gminy oraz drugiej z tytułu dotychczasowej umowy.