Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wyłączona zakładka "twój strażnik"

Zmiany w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej w Gdańsku ograniczą czasowo funkcjonalność strony internetowej.

3 marca 2016 r. Rada Miasta Gdańska nadała Straży Miejskiej w Gdańsku nowy regulamin organizacyjny. Najważniejszą zmianą jaką przynosi nowelizacja  jest powstanie nowego referatu w dzielnicy Osowa. Reorganizacja kadrowo-logistyczna wymaga również gruntownej przebudowy strony internetowej Straży. W związku z powyższym od dnia 1 maja br. czasowo zostanie wyłączona wyszukiwarka "twój strażnik". Do czasu ponownego uruchomienia panelu wyszukującego mieszkańcy mogą odnaleźć przypisanych im strażników rejonowych poprzez zakładkę "twoja dzielnica".

Wszystkich użytkowników strony internetowej przepraszamy za powstałe uniedogodnienie.

Struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Gdańsku