Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Współpraca ze Strażą Graniczną

Współpraca ze Strażą Graniczną

W ostatnich dniach na gdańskim Śródmieściu można było spotkać wspólne patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Straży Granicznej.

Aktywność wspomnianych formacji miała na celu kontrolę obcokrajowców pod względem ich legalności pobytu w Polsce, a także była bezpośrednio związana z sezonem letnim, w którym to na terenie miasta pojawia się zwiększona liczba imprez, turystów, a tym samym osób żebrzących, przebywających nielegalnie na terenie Polski.

Wspólne patrole pojawiły się na ulicach Gdańska 30.07, 8.08 oraz 13.08. Szczególna uwaga funkcjonariuszy była zwrócona na przejścia podziemne, tereny położone przy kościołach, a także główne szlaki turystyczne. Objęty nadzorem był również teren gdańskiego portu. Strażnicy miejscy służyli swoją wiedzą na temat topografii Gdańska, a funkcjonariusze Straży Granicznej dysponujący odpowiednimi uprawnieniami mogli dokonać niezbędnych czynności sprawdzających. Mundurowi m.in. legitymowali osoby żebrzące, a także ustalali czy ich pobyt na terenie naszego kraju jest zalegalizowany.