Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Współpraca pomiędzy Rygą a Gdańskiem

Autor: Monika Domachowska
W dniach 23-25 kwietnia Straż Miejska w Gdańsku gościła dwuosobową delegację policjantów municypalnych z Rygi. To już kolejna wizyta, która odbyła się w ramach współpracy pomiędzy obydwiema formacjami.
Od lewej Aleksandrs Ļisicins, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Agnieszka Grabowska oraz Edgars Pelnis.JPG

Goście zostali przywitani przez Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do spraw prewencji Agnieszkę Grabowską. Kolejnego dnia spotkali się także z Zastępcą Prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotrem Borawskim i Komendantem Straży Miejskiej w Gdańsku Leszkiem Walczakiem. Była to okazja do rozmowy o tym, czego obydwie formacje mogą się nauczyć wzajemnie od siebie oraz o zakresie uprawnień każdej ze służb.

Od lewej Edgars Pelnis, Aleksandars Ļisicins, Zastępca Prezydenta Gdańska Piotr Borawski, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak

Policja Municypalna w Rydze ma szersze uprawnienia niż nasze straże gminne i miejskie. Gości szczególnie zainteresowała możliwość kontroli posesji prywatnych pod kątem ochrony środowiska, ponieważ w Rydze takich uprawnień akurat nie posiadają. Ryskich policjantów jest znacznie więcej niż gdańskich strażników – mają ponad 800 etatów, natomiast w gdańskiej straży jest nas ponad 300. Policjanci z Rygi pracują przy tym przez całą dobę. Różnic jest więcej, np. w wyposażeniu – funkcjonariusze z Rygi posiadają broń palną oraz paralizatory.

Strażnicy miejscy z gośćmi z Łotwy i psem przed radiowozem.

Podczas wizyty w Gdańsku goście odwiedzili Stanowisko Kierowania Straży Miejskiej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (to miejsce, gdzie wpływają wszystkie zgłoszenia na numer 986) oraz jedno ze studiów monitoringu wizyjnego. W Referacie Ekologicznym obejrzeli specjalistyczne pojazdy – tzw. mobilne laboratorium oraz radiowóz do przewozu zwierząt, wzięli też udział w patrolu razem ze strażnikami z Referatu Ekologicznego. Kolejnego dnia odwiedzili Referat IV i następnie wspólnie ze strażnikami patrolowali podległy im rejon. Zapoznali się więc z praktycznymi aspektami pracy gdańskiego strażnika miejskiego. Goście wzięli także udział w jednej ze szkół podstawowych w zajęciach profilaktycznych dla dzieci na temat właściwego postępowania ze zwierzętami. Łotewscy policjanci zakończyli wizytę zadowoleni z wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy na temat funkcjonowania gdańskiej straży miejskiej. 

Goście z Łotwy podczas zajęć profilaktycznych w szkole podstawowej