Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Wspólne patrole z ZTM
Wspólne patrole z ZTM

Straż Miejska w Gdańsku wraz z Centralą Ruchu ZTM w Gdańsku zadbają o porządek na drodze.

W dniach od 3 - 28 lutego 2014r. funkcjonariusze przeprowadzą akcję prewencyjną względem kierowców popełniających wykroczenia drogowe. W szczególności chodzi o przewinienia, które utrudniają pieszym korzystanie z komunikacji miejskiej, czyli postój samochodów w zatoczkach autobusowych i nieprawidłowe parkowanie pojazdów na chodniku. Działania dotyczące kontroli gdańskich kierowców mają na celu zmniejszenie skali popełnianych wykroczeń drogowych na terenie miasta Gdańska i realizowane będą cyklicznie przez cały rok.

Straż Miejska w Gdańsku zachęca wszystkich kierowców obecnych na gdańskich ulicach do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w celu uniknięcia konsekwencji finansowych.