Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wspólne patrole Straży

Wspólne patrole Straży

Straż Graniczna i Straż Miejska w Gdańsku podjęły wspólne działania, mające na celu kontrolę legalności pobytu obcokrajowców w Polsce.

W dniu 30 lipca strażnicy miejscy utworzyli wspólne patrole wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, podczas których przeprowadzili kontrolę rejonu Głównego Miasta. Strażnicy miejscy wskazywali funkcjonariuszom Straży Granicznej możliwe miejsca gromadzenia się obcokrajowców oraz pomogli w znalezieniu kobiety, która była poszukiwana jako osoba nielegalnie przebywająca w Polsce. Funkcjonariusze Straży Granicznej przetransportowali ją do placówki Straży Granicznej w Gdańsku w celu podjęcia dalszych czynności prawnych.